.::محل تبلیغات شما::.

پایگاه علمی مذهبی کوثر برای روشن شدن این موضوع ضروری است، نخست روایاتی که می گوید قیام امام زمان (عج) با اسب و شمشیر است تحلیل و بررسی شود، تا مقابله آن حضرت با سلاح های مدرن توجیه پذیر شود. قیام امام زمان"قیام امام زمان با اسب شمشیر یا سلاح دیگر"امام زمان"کوثر20",قیام امام زمان"قیام امام زمان با اسب شمشیر یا سلاح دیگر"امام زمان"کوثر20"شمشیر امام زمان"اسب شمشیر"پرچمهای سیاه خراسان"پایگاه علمی مذهبی کوثر",

امروز شنبه 15 آذر 1399
لینک دوستان